V průběhu roku 1999 bylo v Lučebních závodech a.s. Kolín ukončeno zavádění systému jakosti a koncem roku Lučební závody a.s. Kolín úspěšně prošly certifikačním řízením a získaly certifikát ISO 9001. V únoru roku 2009 byl tento certifikát prověřen a shledán v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. 

ISO 9001 : 2009

IQ Net 9001 : 2008